ΙΤΑΛΙΑ


Η ετιαρία "3Effe Group S.r.l." ειδικεύεται στην διανομή μίζες, δυναό και άλλων ηλεκτρικών ανταλλακτικών. Η συνεργασία εστιάζεται σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, ναυτιλιακής και βιομηχανικής εφαρμογής  μιζοδυναμό.

Η διανομή μπορεί να γίνει μέσω διαδυκτίου με την πρωτοπορειακή ιστοσελίδα
www.3effegroup.it σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση μας.
 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

AUTO PARTS AGENCY